Prihajajoča izobraževanja

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, ki jih za vas pripravlja Združenje občin Slovenije. V kolikor vas katera od tematik pritegne, se nikar ne obotavljajte in za podrobnejše informacije pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

POMEMBNO OBVESTILO!
Spoštovani udeleženci seminarjev ZOS-a. Obveščamo vas, da bomo večino naših izobraževanj v nadaljevanju leta izvedli v spletni obliki v živo. Navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov, prav tako bodo obvestila za posamezno izobraževanje dostopna na naši spletni strani.

Trenutno se lahko udeležite sledečih SPLETNIH izobraževanj:

20.4.2021- OBLIKOVNA NEUSKLAJENOST IN OBVEZNOST PRAVILNE UPORABE ZASTAV V OBČINAH V SLOVENIJI

PRIJAVNICA

 

20.5.2021 - PRAVILNA PRIPRAVA AKTA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST, IZDELAVA KADROVSKEGA NAČRTA IN UREDITEV KADROVSKIH MAP IN EVIDENC

 PRIJAVNICA

 

 

 

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA

SPOŠTOVANE OBČINE ČLANICE!

Obveščamo vas, da je Združenje občin prejelo odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih notranjih pravil,

ki so potrjena s strani republike Slovenije skladno z ZVDAG.

Objava: http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4

Občine članice Združenja obveščamo, da lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem sporočila na spletni naslov

info(at)zdruzenjeobcin.si ali info(at)virtuo.si,

kjer vam bodo pripravljavci posredovali gradivo in vse druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

* * *  

PROJEKT AS-IT-IC

Združenje občin je  uspešno sodelovalo na razpisu INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA s projektom AS-IT-IC- Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center. 

Z ostalimi partnerji se je delo na projektu pričelo s 1.7.2016. Projekt se je zaključil leta 2019.

Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistično informacijski center- mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi.

Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev.

O napredovanju projekta vas bomo obveščali.

 *   *   *

AKTUALNI JAVNI RAZPISI, JAVNI POZIVI

Poglejte pri katerih trenutno aktualnih javnih razpisih, javnih pozivih in drugih obvestilih so med upravičenci tudi občine:

  1. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih NATURA 2000 (53SUB-EVPOL17)do objave zaključka
  2. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (61ONS17) do objave zaključka javnega poziva oz. do porabe sredstev
  3. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti (60LS17) do objave zaključka javnega poziva oz. do porabe sredstev
  4. Javni razpis – financiranje krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021 – 30. 4. 2021
  5. Javni razpis za sofinanciranje gasiske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 4. 20213. 5. 2021
  6. Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike5. 5. 2021, 8. 9. 2021 
  7. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 202317. 5. 2021, 20. 9. 2021, 22. 12. 2021
  8. Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenije iz proračuna namenjenega za kulturo (JP-PAR-2021)31. 5. 2021
  9. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije3. 6. 2021, 2. 9. 2021
  10. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let -30. 8. 2021
  11. Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)do porabe sredstev oz. do 31. 12. 2021
  12.   Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni potniški promet - do 31. 12. 2025

  * * *

  NOVICE

  Ljubljana, 15. 4. 2021 - Vlada RS je na 69. redni seji izdala novelo Uredbe o izvajanju presejalnih...

  Ljubljana, 14.4.2021 - V organizaciji Združenja občin Slovenije smo danes za občine izvedli spletno...

  Ljubljana, 14. 4. 2021 - V začetku tedna, 12. 4. 2021, so se na novi seji sestali člani vladne...

  Ljubljana, 13. 4. 2021 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na peti redni seji v letu 2021...

  Ljubljana, 12. 4. 2021 - Vlada RS je na 198. dopisni seji sprejela Načrt sproščanja ukrepov za...

  DOGODKI

  Datum: april 20
  Lokacija: SPLETNI SEMINAR

  VABILO PRIJAVNICA Ste kdaj pomislili na to, da take skaze, kot so na spodnjem posnetku, niso...
  Datum: april 21
  Lokacija: SPLETNI SEMINAR

  Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar KAKO POMEMBNA JE UREDITEV VARSTVA OSEBNIH...
  Datum: april 22
  Lokacija: SPLETNI SEMINAR, TEAMS

  Finančna uprava Republike Slovenije je na občine in združenja občin v mesecu marcu 2021 posredovala...
  Datum: maj 20
  Lokacija: SPLETNI SEMINAR

  Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar »PRAVILNA PRIPRAVA AKTA O NOTRANJI ORGANIZACIJI...
  Pregled ostalih dogodkov