Prihajajoča izobraževanja

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, ki jih za vas pripravlja Združenje občin Slovenije. V kolikor vas katera od tematik pritegne, nikar ne obotavljajte in za podrobnejše informacije pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

POMEMBNO OBVESTILO!
Spoštovani udeleženci seminarjev ZOS-a. Obveščamo vas, da bomo večino naših izobraževanj v letu izvedli v spletni obliki v živo. Navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov, prav tako bodo obvestila za posamezno izobraževanje dostopna na naši spletni strani. Trenutno se lahko udeležite sledečih SPLETNIH izobraževanj:

NAPOVEDNIK ZA LETO 2022

26.5.2022 - PREDSTAVITEV ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

PRIJAVNICA

31.5.2022 - VARNOST OTROŠKIH IGRIŠČ IN ŠPORTNOREKREACIJSKIH OBJEKTOV

PRIJAVNICA

2.6.2022 - OSVEŽITE ZNANJE S PODROČJA ZAKONA O UPRAVNEM POSTOPKU

PRIJAVNICA

9.6.2022 - NOVELA ZAKONA O DOHODNINI IN VPLIV NA DOHODNINO V LETU 2022

PRIJAVNICA

15.6.2022 - POSTOPKI ZAPOSLOVANJA V LOKALNI SKUPNOSTI Z IZVEDBO ZAPOSLITVENEGA RAZGOVORA

PRIJAVNICA

16.6.2022 - PREDSTAVITEV ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZKZ IN SPREMEMB ZAKONA O AGRARNIH SKUPNOSTIH

PRIJAVNICA

21.6.2022 - NOVELA ZJN-3B

PRIJAVNICA

 

20.9.2022 - NOMOTEHNIKA V TEORIJI IN PRAKSI

PRIJAVNICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA

SPOŠTOVANE OBČINE ČLANICE!

Obveščamo vas, da je Združenje občin prejelo odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih notranjih pravil,

ki so potrjena s strani republike Slovenije skladno z ZVDAG.

Objava: http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4

Občine članice Združenja obveščamo, da lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem sporočila na spletni naslov

info(at)zdruzenjeobcin.si ali info(at)virtuo.si,

kjer vam bodo pripravljavci posredovali gradivo in vse druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

* * *  

PROJEKT AS-IT-IC

Združenje občin je  uspešno sodelovalo na razpisu INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA s projektom AS-IT-IC- Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center. 

Z ostalimi partnerji se je delo na projektu pričelo s 1.7.2016. Projekt se je zaključil leta 2019. Partnerji bomo podpirali rezultate projekta še naslednjih pet let.

Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistično informacijski center- mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi.

Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev. Več informacij o projektu AS-IT-IC lahko dobite na povezavi https://as-it-ic.ijs.si/sl ali nas pokličite.

Spletna stran in mobilne aplikacije, ki bodo omogočale: enostavno iskanje po turističnih informacijah, komunikacijo med turistom in ponudniki turističnih informacij v čezmejnem območju.

 *   *   *

AKTUALNI JAVNI RAZPISI, JAVNI POZIVI

Poglejte pri katerih trenutno aktualnih javnih razpisih, javnih pozivih in drugih obvestilih so med upravičenci tudi občine:

   1. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021) - do porabe sredstev oz. najkasneje do 10. 5. 2022
   2. Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022 v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE - LIFE17 IPC/SI/000007 Financirano s sredstvi Sklada za podnebne spremembe - 13. 5. 2022
   3. Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj - rok 31. 5. 2022
   4. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022 - 11. 5. 2022, 6. 6. 2022
   5. Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - do 31. 12. 2023
   6. Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - do 31. 12. 2023
   7. Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) - do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023
   8. Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) - do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023
   9. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
   10. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
   11. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023 - rok 31. 12. 2023
   12. Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni potniški promet - do 31. 12. 2025

   * * *

   NOVICE

   Ljubljana, 27. 5. 2022 - Vlada je na 381. dopisni seji med drugim v veljavni Načrt razvojnih...

   Ljubljana, 26. 5. 2022 - Vlada RS je na 380. dopisni seji sprejela letošnji izvedbeni načrt...

   Ljubljana, 24. 5. 2022 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo nov predlog Uredbe o...

   Ljubljana, 24. 5. 2022 - Vlada RS je v nujni postopek sprejema v Državnem zboru RS vložila predlog...

   Ljubljana, 23. 5. 2022 - Ustavno sodišče je ugotovilo, da določila zakona o javnih naročilih o...

   DOGODKI

   Datum: maj 31
   Lokacija: SPLETNI POSVET

   Spoštovani, v Sloveniji smo že z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list, št. 61/17; v...
   Datum: maj 31
   Lokacija: SPLETNI SEMINAR

     Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar  VARNOST OTROŠKIH IGRIŠČ in...
   Datum: junij 02
   Lokacija: SPLETNI SEMINAR

   Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar OSVEŽITE ZNANJE S PODROČJA ZAKONA O UPRAVNEM...
   Datum: junij 09
   Lokacija: SPLETNA PREDSTAVITEV

   Združenje občin Slovenije vabi na spletno predstavitev Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) in vpliv...
   Pregled ostalih dogodkov