NAJAVA: TRANSFORMACIJA V NOV KOORDINATNI SISTEM - PROSTORSKI PODATKI Z NOVIMI KOORDINATAMI?

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta  Transformacija v novi koordinatni sistem organizira izobraževanje z naslovom:

Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami?

Izobraževanje je namenjeno vsem zaposlenim na občinah, ki pri svojem delu uporabljajo prostorske podatke.

Zakaj je udeležba na izobraževanju priporočljiva za zaposlene na občinah, ki pri svojem delu uporabljajo prostorske podatke.?

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu, ki je bil sprejet leta 2014 (ZDGRS, 2014), je določil nov državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje.

Hkrati pa je zakon opredelil tudi transformacijo podatkov iz vseh uradnih evidenc v novi koordinatni sistem D96/TM.

Do konca leta bo Geodetska uprava transformirala v novi koordinatni sistem tudi podatke zemljiškega katastra in katastra stavb.

V nov koordinatni sistem bo potrebno transformirati tudi vse ostale prostorske podatke.

V teku je torej »poslavljanje« od starega koordinatnega sistema D48/GK, zato je potrebno spoznati novega. In kaj to pomeni za prostorske podatke in vse nas, ki se dnevno srečujemo z njimi?

 

Izobraževanje bo potekalo

7 decembra 2018, od 9. do 12. ure,

v prostorih Inženirske zbornice Slovenije,

Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana.

Izobraževanje bo brezplačno, obvezna je prijava zaradi omejenega števila udeležencev.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 0590 96 684 ali pišete na elektronski naslov marijana(at)digidata.si.

Link za spletni obrazec za prijavo je:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIg2SrUw8vRifgcRR_65l0kQ8800kM-7UbW-Bn6yPSod7t-A/viewform

 

Prihajajoča izobraževanja

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, ki jih za vas pripravlja Združenje občin Slovenije. V kolikor vas katera od tematik pritegne, se nikar ne obotavljajte in za podrobnejše informacije pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

Trenutno se lahko udeležite sledečih izobraževanj:

20.11.2018 - STROKOVNI SEMINAR -  KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

 PRIJAVNICA 

- 20.11.2018 - LJUBLJANA

- 21.11.2018 - MARIBOR

- 22.11.2018 - KOPER

27.11.2018SEMINAR "PRIPRAVA IN IZVRŠEVANJE PRORAČUNA OBČINE - PRIJAVNICA
29. 11. 2018 - DELAVNICA "DOBRE PRAKSE ZA USPEŠNO IZVEDBO PROJEKTOV - PRIJAVNICA

 

 

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA

SPOŠTOVANE OBČINE ČLANICE!

Obveščamo vas, da je Združenje občin prejelo odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih notranjih pravil,

ki so potrjena s strani republike Slovenije skladno z ZVDAG.

Objava: http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4

Občine članice Združenja obveščamo, da lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem sporočila na spletni naslov

info(at)zdruzenjeobcin.si ali info(at)virtuo.si,

kjer vam bodo pripravljavci posredovali gradivo in vse druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

* * *  

PROJEKT AS-IT-IC

Združenje občin je  uspešno sodelovalo na razpisu INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA s projektom AS-IT-IC- Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center. 

Z ostalimi partnerji se je delo na projektu pričelo s 1.7.2016. Projekt se bo zaključil leta 2019.

Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistično informacijski center- mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi.

Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev.

O napredovanju projekta vas bomo obveščali.

 *   *   *

REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV 2018

Predsednik Državnega zbora RS Matej Tonin je 13. 7. 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Zakon o lokalnih volitvah je bil v delu, ki opredeljuje termin volitev, v letu 2017 spremenjen, in sicer tako, da določa, da se volitve opravijo tretjo nedeljo v mesecu novembru. Tako bodo volitve potekale v nedeljo, 18. novembra 2018. Morebitni drugi krog pa bo potekal 2. decembra 2018. Volitve bodo potekale v 212 občinah, za njihovo izvedbo skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

V tistih občinah, ki imajo organizirane ožje dele občin, bodo na lokalnih volitvah potekale tudi volitve v vaške, krajevne in četrtne skupnosti. Akt o razpisu volitev v svete ožjih delov občine se objavi v uradnem glasilu očine.

Roki za volilna opravila bodo začeli teči 3. septembra 2018.

Državna volilna komisija je na svoji 51. seji, ki je potekala 5. julija 2018, sprejela :

  1. Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov
  2. Navodilo občinskim volilnim komisijam za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev župana
  3. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

Druge koristne informacije:

  1. Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji

VIRTUALNI ASISTENT ZA OBČINE IN DRUŠTVA

Na javnem razpisu za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-13 je bil sprejet projekt Asistent, v katerem sodeluje tudi ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE. Cilj projekta je vzpostavitev spletne storitve za brezplačno izdelavo in urejanje prilagojenega virtualnega asistenta, ki bo sposoben odgovarjanja na vprašanja uporabnikov v naravnem jeziku. Društva upokojencev in občine si bodo lahko storitev brezplačno namestile na svoje spletne strani ali ponudile v obliki aplikacije za pametne mobilne telefone.

Spremljajte tudi aktualne novice o razvoju in nadgradnji projekta:

http://dis.ijs.si/projekt-asistent/

VEČ O PROJEKTU

 

NOVICE

Ljubljana, 13. 11. 2018 - Vlada je na svoji 10. dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o davčni...

Ljubljana, 8. 11. 2018 - Vlada RS se je na svoji 7. redni seji med drugim seznanila z...

Ljubljana, 7. 11. 2018 - Danes so združenja občin z Vlado RS podpisala pismo o nameri o višini...

Ljubljana, 6. 11. 2018 - Vlada RS je na svoji 7. dopisni seji sprejela odgovor na poslansko...

Ljubljana, 30. 10. 2018 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila...

DOGODKI

Datum: november 20

DIREKTORICAM IN DIREKTORJEM OBČINSKIH UPRAV, TAJNIKOM OBČIN   Konstitutivna seja občinskega...
Datum: november 27
Lokacija: DRŽAVNI SVET RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Postopki priprave občinskih proračunov so že v polnem teku. Kljub utečenim praksam in strokovni...
Datum: november 29
Lokacija: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE, DUNAJSKA 156, LJUBLJANA

Na delavnici projektnega vodenja boste bolje spoznali ključna orodja za učinkovito vodenje...
Datum: december 06

 Konferenco organizirata Geodetska uprava Republike Slovenije in Direktorat za prostor,...
Pregled ostalih dogodkov