Prihajajoča izobraževanja

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, ki jih za vas pripravlja Združenje občin Slovenije. V kolikor vas katera od tematik pritegne, se nikar ne obotavljajte in za podrobnejše informacije pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

Trenutno se lahko udeležite sledečih izobraževanj:

6. 9. 2018 - SEMINAR GDPR V PRAKSIPRIJAVNICA


13.9.2018 - POSVET: POSTOPEK USKLAJEVANJA MEJ OBČIN Z MEJAMI PARCEL - PRIJAVNICA

25.9.2018 - SEMINAR JAVNO NASTOPANJEPRIJAVNICA 

 

 

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA

SPOŠTOVANE OBČINE ČLANICE!

Obveščamo vas, da je Združenje občin prejelo odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih notranjih pravil,

ki so potrjena s strani republike Slovenije skladno z ZVDAG.

Objava: http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4

Občine članice Združenja obveščamo, da lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem sporočila na spletni naslov

info(at)zdruzenjeobcin.si ali info(at)virtuo.si,

kjer vam bodo pripravljavci posredovali gradivo in vse druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

* * *  

PROJEKT AS-IT-IC

Delavnica AS-IT-IC

Vljudno vabljeni na Delavnico AS-IT-IC, kjer bomo predstavljali inovativne IKT rešitve na področju turizma in o njih razpravljali.

Namen

Organizacija Delavnice AS-IT-IC, na kateri bodo predstavljeni prototipi, ki se razvijajo v sklopu projekta AS-IT-IC, ter inovativne informacijsko-komunikacijske (IKT) rešitve za potrebe turizma, ki jih razvijajo tretje osebe oz. organizacije. Cilj je tudi mreženje ponudnikov ter povpraševalcev po inteligentnih turistično-orientiranih IKT rešitvah.

Kraj in čas

·         Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

·         Dopoldne 12. 10. 2018

Cena

 

Delavnica AS-IT-IC bo prosto dostopna.

Initiates file downloadVabilo v angleškem jeziku.

*  *  *

Združenje občin je  uspešno sodelovalo na razpisu INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA s projektom AS-IT-IC- Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center. 

Z ostalimi partnerji se je delo na projektu pričelo s 1.7.2016. Projekt se bo zaključil leta 2019.

Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistično informacijski center- mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi.

Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev.

O napredovanju projekta vas bomo obveščali.

 

*   *   *

REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV 2018

Predsednik Državnega zbora RS Matej Tonin je 13. 7. 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Zakon o lokalnih volitvah je bil v delu, ki opredeljuje termin volitev, v letu 2017 spremenjen, in sicer tako, da določa, da se volitve opravijo tretjo nedeljo v mesecu novembru. Tako bodo volitve potekale v nedeljo, 18. novembra 2018. Morebitni drugi krog pa bo potekal 2. decembra 2018. Volitve bodo potekale v 212 občinah, za njihovo izvedbo skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

V tistih občinah, ki imajo organizirane ožje dele občin, bodo na lokalnih volitvah potekale tudi volitve v vaške, krajevne in četrtne skupnosti. Akt o razpisu volitev v svete ožjih delov občine se objavi v uradnem glasilu očine.

Roki za volilna opravila bodo začeli teči 3. septembra 2018.

Državna volilna komisija je na svoji 51. seji, ki je potekala 5. julija 2018, sprejela :

  1. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

Druge koristne informacije:

  1. Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji

VIRTUALNI ASISTENT ZA OBČINE IN DRUŠTVA

Na javnem razpisu za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-13 je bil sprejet projekt Asistent, v katerem sodeluje tudi ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE. Cilj projekta je vzpostavitev spletne storitve za brezplačno izdelavo in urejanje prilagojenega virtualnega asistenta, ki bo sposoben odgovarjanja na vprašanja uporabnikov v naravnem jeziku. Društva upokojencev in občine si bodo lahko storitev brezplačno namestile na svoje spletne strani ali ponudile v obliki aplikacije za pametne mobilne telefone.

Spremljajte tudi aktualne novice o razvoju in nadgradnji projekta:

http://dis.ijs.si/projekt-asistent/

VEČ O PROJEKTU

 

NOVICE

Ljubljana, 17. avgust - Marjan Šarec je že zaprisegel kot predsednik vlade, njegovo kandidaturo je...

Ljubljana, 2. 8. 2018 - Vlada RS se je na svoji 262. dopisni seji med drugim seznanila s petim...

Ljubljana, 1.8.2018 – Delegacija 25 županov, deželnih svetnikov in predstavnikov razvojnih agencij...

Ljubljana, 1. 8. 2018 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila...

Ljubljana, 31. 7. 2018 - Pred vami je julijska izdaja Mesečnega utripa, v kateri smo za vas zbrali...

DOGODKI

Datum: september 06
Lokacija: DVORANA DRŽAVNEGA SVETA RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

25. maja 2018 se je začela uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, nam vsem bolj...
Datum: september 13

Združenje občin Slovenije in Geodetska uprava RS vabita na predstavitev POSTOPEK USKLAJEVANJA MEJ...
Datum: september 20
Lokacija: FAKULTETA ZA ŠPORT, GORTANOVA 22, LJUBLJANA

Namen konference Prostor in šport je usmeriti posebno pozornost na gibalne potrebe prebivalstva,...
Datum: september 25
Lokacija: DRŽAVNI ZBOR RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Na tokratnem seminarju boste v štirih urah spoznali glavne veščine javnega govorjenja in medijskega...
Pregled ostalih dogodkov