Prihajajoča izobraževanja

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, ki jih za vas pripravlja Združenje občin Slovenije. V kolikor vas katera od tematik pritegne, se nikar ne obotavljajte in za podrobnejše informacije pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

Trenutno se lahko udeležite sledečih izobraževanj:

28. 3. 2018- POSVET O OBVEZNOSTIH OBČIN ZA ZAGOTAVLJANJA PODATKOV PODROBNE NAMENSKE RABE PROSTORA IN DRUGIH PRISTOJNOSTI IN OBVEZNOSTI OBČIN PO ZMVN-1 in ZEN-A ZA DRUGO SISTEMSKO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN 2018/19 in

OBVEZNOSTIH IN PRISTOJNOSTIH OBČIN ZA ZAKONITO IN KAKOVOSTNO IZVAJANJE NUSZ V LETIH 2018/19 PRIJAVNICA

20. 3. 2018 - OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V 2018PRIJAVNICA

27.3.2018 - NOMOTEHNIKA, TEORETIČNO IN PRAKTIČNO - PRIJAVNICA

30.3.2018 - ELEKTRONSKO JAVNO NAROČANJE V POSTOPKIH ODDAJE JAVNIH NAROČIL - PRIJAVNICA

10.4.2018KAKO ZGLEDNO UREDITI KADROVSKE MAPE IN EVIDENCE TER PRAVILNO PRIPRAVITI KADROVSKI NAČRT TER IZVESTI POSTOPEK ZAPOSLITVEPRIJAVNICA

12.4.2018OMOGOČANJE TRAJNOSTNI MOBILNOSTI RANLJIVIH SKUPIN - IZZIVI ZA OBČINE IN DRŽAVOPRIJAVNICA

17. 4. 2018 - PRIPRAVITE SE NA UPORABO ZAKONA O UREJANJU PROSTORAPRIJAVNICA

 

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA

SPOŠTOVANE OBČINE ČLANICE!

Obveščamo vas, da je Združenje občin prejelo odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih notranjih pravil,

ki so potrjena s strani republike Slovenije skladno z ZVDAG.

Objava: http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4

Občine članice Združenja obveščamo, da lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem sporočila na spletni naslov

info(at)zdruzenjeobcin.si ali info(at)virtuo.si,

kjer vam bodo pripravljavci posredovali gradivo in vse druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

* * *  

PROJEKT AS-IT-IC

Združenje občin je  uspešno sodelovalo na razpisu INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA s projektom AS-IT-IC- Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center. 

Z ostalimi partnerji se je delo na projektu pričelo s 1.7.2016. Projekt se bo zaključil leta 2019.

Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistično informacijski center- mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi.

Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev.

O napredovanju projekta vas bomo obveščali.

 

*   *   *

ZAKONODAJA V JAVNI OBRAVNAVI

Podajte svoje mnenje, pripombe in predloge na zakonodajo, ki je v:

1. javni obravnavi:

2. državnozborskem postopku

  • Predlog zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S)
  • Predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZINPK-C)
  • Predlog zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline (ZSPOKCK)

VIRTUALNI ASISTENT ZA OBČINE IN DRUŠTVA

Na javnem razpisu za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-13 je bil sprejet projekt Asistent, v katerem sodeluje tudi ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE. Cilj projekta je vzpostavitev spletne storitve za brezplačno izdelavo in urejanje prilagojenega virtualnega asistenta, ki bo sposoben odgovarjanja na vprašanja uporabnikov v naravnem jeziku. Društva upokojencev in občine si bodo lahko storitev brezplačno namestile na svoje spletne strani ali ponudile v obliki aplikacije za pametne mobilne telefone.

Spremljajte tudi aktualne novice o razvoju in nadgradnji projekta:

http://dis.ijs.si/projekt-asistent/

VEČ O PROJEKTU

 

NOVICE

Ljubljana, 14. 3. 2018 - S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti...

Ljubljana, 14. 3. 2018 - S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli dopis, v katerem...

Ljubljana, 9. 3. 2018 - V prihajajočem tednu se bodo odvijali sledeči dogodki

Ljubljana, 9. 3. 2018 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS poslalo dopis, v katerem pristojne...

Ljubljana, 9. 3. 2018 - Vlada RS je na svoji 171. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o...

DOGODKI

Datum: marec 20
Lokacija: ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE, DUNAJSKA 156, 1000 LJUBLJANA

Preverjanje pogojev za napredovanje v plačni razred in naziv je že v polnem teku in odgovorne osebe...
Datum: marec 22
Lokacija: DRŽAVNI SVET RS (SOBA 212/II), ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Na dnevnem redu 5. seje Komisije Državnega sveta RS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in...
Datum: marec 27
Lokacija: PODJETJE DONAR, KAMNIŠKA 41, LJUBLJANA

Strategija razvoja Slovenije 2030 ugotavlja, da bomo morali »za uspešen prehod v nizkoogljično...
Datum: marec 27
Lokacija: DRŽAVNI SVET, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

  Vabimo vas, da se nam 27. 3. 2018 pridružite na seminarju z naslovom »Nomotehnika...
Pregled ostalih dogodkov