POZIV ZA VKLJUČITEV DESTINACIJ V ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA TURIZMA

Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in njenim akreditiranim partnerjem v Sloveniji, Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, objavlja nov Poziv za destinacije za pridobitev znaka Slovenija Green Destination (naslednji poziv bo objavljen januarja 2018).


Na povezavi najdete poziv 2017 s prijavnico, dostopen pa je tudi na portalu

 

Prijave morajo prispeti najkasneje do 10. 2. 2017 do 15. ure. 

 

Prav tako pa bodo v petek, 20. 1.2017 med 11. in 13. uro na Gospodarski zbornici Slovenije pripravili predstavitev novega poziva za vključitev destinacij v Zeleno shemo slovenskega turizma.

 

Več o pozivu in predstavitvi pa si lahko preberete TUKAJ.

 

 

 

 

AKTIVNOSTI ZDRUŽENJA OBČIN: ODPOKLIC ŽUPANA, POVPREČNINA

Na Združenju občin Slovenije se že ves čas intenzivno ukvarjamo z novelo Zakona o

lokalni samoupravi, ki uzakonja institut odpoklica župana. Včeraj smo podali tudi

poziv Državnemu svetu k sprejetju veta na novelo zakona. Državni svetniki bodo o

vetu odločali danes.

Prav tako smo včeraj pozvali Vlado RS k povišanju povprečnine zaradi dogovora o plačah med Vlado RS in sindikati.

Naše dejavnosti obsegajo tudi nastop v medijih, kar si lahko si lahko pogledate tudi v

spodnjih linkih, kjer je stališča ZOS in občin zagovarjal in predstavil predsednik

Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj.

 

VABLJENI K OGLEDU

Objavljamo poziv Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti, ki vabi k prijavi mladih za sodelovanje na 32. in 33. seji KLRO.

Mladinski delegati,  morajo izpolnjevati naslednja merila:

 -biti odprti, predani in motivirani za razvoj in krepitev dialoga med mladimi in izvoljenimi predstavniki na lokalni/regionalni ravni; 

-stari med 16 in 30 let;
-prebivati v eni od držav članic Sveta Evrope vsaj pet let in živeti v državi, ki jo bo predstavljal v času njihovega sodelovanja (1) ;
-biti član lokalnega/regionalnega Mladinskega sveta ali parlamenta, ali lokalnega/regionalnega sveta ali skupščine ali predstavnik mladinskih NVO ali mladinske strukture, ali sodelujejo pri mladinskem delu, ali je lokalni ali regionalni izvoljeni predstavnik;
- biti razpoložljiv in motiviran, da sodelujejo v celotni dejavnosti, vključno s pripravo lokalnih projektov;
-imajo interes, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju politik na lokalni in/ali regionalni ravni;
-biti sposobni uporabiti informacije, pridobljene med sejo ob vrnitvi domov;
-tekoče govori angleško (2) (med zasedanj lahko tudi govorijo v enem od uradnih ali delovnih jezikov, za katere je zagotovljeno tolmačenje (angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, ruščina, turščina)).

Kandidati se lahko prijavite do 10.januarja 2017.

ROK ZA PRIJAVO JE PODALJŠAN DO 17.1.2017

Veljavne bodo samo prijave preko spleta.

http://www.coe.int/t/congress/files/topics/youth/call-2017_en.asp 

 

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA

SPOŠTOVANE OBČINE ČLANICE!

Obveščamo vas, da je Združenje občin prejelo odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih notranjih pravil,

ki so potrjena s strani republike Slovenije skladno z ZVDAG.

Objava: http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4

Občine članice Združenja obveščamo, da lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem sporočila na spletni naslov

info(at)zdruzenjeobcin.si ali info(at)virtuo.si,

kjer vam bodo pripravljavci posredovali gradivo in vse druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

* * *  

NOV PROJEKT AS-IT-IC

Združenje občin je v letošnjem letu uspešno sodelovalo na razpisu INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA s projektom AS-IIT-IC- Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center. 

Z ostalimi partnerji se je delo na projektu pričelo s 1.7.2016. Projekt se bo zaključil leta 2019.

Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistično informacijski center- mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi.

Center bo omogočal boljso čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev.

O napredovanju projekta vas bomo obveščali.

 

*   *   *

AKTUALNI JAVNI RAZPISI

Poglejte pri katerih trenutno aktualnih javnih razpisih so med upravičenci tudi občine:

* * *

Prihajajoča izobraževanja

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, ki jih za vas pripravlja Združenje občin Slovenije. V kolikor vas katera od tematik pritegne, se nikar ne obotavljajte in za podrobnejše informacije pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

Trenutno se lahko udeležite sledečih izobraževanj:

VIRTUALNI ASISTENT ZA OBČINE IN DRUŠTVA

Na javnem razpisu za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-13 je bil sprejet projekt Asistent, v katerem sodeluje tudi ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE. Cilj projekta je vzpostavitev spletne storitve za brezplačno izdelavo in urejanje prilagojenega virtualnega asistenta, ki bo sposoben odgovarjanja na vprašanja uporabnikov v naravnem jeziku. Društva upokojencev in občine si bodo lahko storitev brezplačno namestile na svoje spletne strani ali ponudile v obliki aplikacije za pametne mobilne telefone.

Spremljajte tudi aktualne novice o razvoju in nadgradnji projekta:

http://dis.ijs.si/projekt-asistent/

VEČ O PROJEKTU

 

NOVICE

Ljubljana, 19. 1. 2017 - Vlada RS je na svoji 118. redni seji med drugim odgovorila na pisno...

Ljubljana, 16. 1. 2017 - Ministrstvo za javno upravo je v medresorsko obravnavo posredovalo predlog...

Ljubljana, 13.1.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja odvijali naslednji dogodki...

Ljubljana, 11. 1. 2017 - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je ponovno...

Ljubljana, 10. 1. 2017 – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pripravlja številne...

DOGODKI

Datum: januar 24
Lokacija: Hotel Betnava, Ulica Eve Lovše 15, Maribor

Ekipa LIFE Krepitev zmogljivosti iz Ministrstva za okolje in prostor organizira  LIFE...
Datum: januar 24
Lokacija: Župančičeva 3, Ljubljana

Ministrstvo za finance sklicuje 2. sestanek glede spremembe višine povprečnine v letih 2017 in...
Datum: januar 25
Lokacija: Tržaška cesta 21, Ljubljana

Vezano na pripravo novega predpisa na področju ravnanja s stvarnim premoženjem države in...
Datum: januar 26
Lokacija: Hotel Kras, Tržanška cesta 1, Postojna

Ekipa LIFE Krepitev zmogljivosti iz Ministrstva za okolje in prostor organizira  LIFE...
Pregled ostalih dogodkov