Prihajajoča izobraževanja

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, ki jih za vas pripravlja Združenje občin Slovenije. V kolikor vas katera od tematik pritegne, se nikar ne obotavljajte in za podrobnejše informacije pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

Trenutno se lahko udeležite sledečih izobraževanj:

11. 12. 2018 - SEMINAR PORTAL JAVNIH NAROČIL - OBJAVA OBVESTIL, ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA, POGODB IN NJIHOVIH DODATKOV TER ESPD - PRIJAVNICA

14. 12. 2018 - SEMINAR - NOVOSTI: DOGOVOR S SINDIKATI ZA LETO 2019, OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV (PRIJAVNICA)

 

 

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA

SPOŠTOVANE OBČINE ČLANICE!

Obveščamo vas, da je Združenje občin prejelo odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih notranjih pravil,

ki so potrjena s strani republike Slovenije skladno z ZVDAG.

Objava: http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4

Občine članice Združenja obveščamo, da lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem sporočila na spletni naslov

info(at)zdruzenjeobcin.si ali info(at)virtuo.si,

kjer vam bodo pripravljavci posredovali gradivo in vse druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

* * *  

PROJEKT AS-IT-IC

Združenje občin je  uspešno sodelovalo na razpisu INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA s projektom AS-IT-IC- Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center. 

Z ostalimi partnerji se je delo na projektu pričelo s 1.7.2016. Projekt se bo zaključil leta 2019.

Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistično informacijski center- mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi.

Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev.

O napredovanju projekta vas bomo obveščali.

 *   *   *

REDNE VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN REDNE VOLITVE ŽUPANOV 2018

Predsednik Državnega zbora RS Matej Tonin je 13. 7. 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Zakon o lokalnih volitvah je bil v delu, ki opredeljuje termin volitev, v letu 2017 spremenjen, in sicer tako, da določa, da se volitve opravijo tretjo nedeljo v mesecu novembru. Tako bodo volitve potekale v nedeljo, 18. novembra 2018. Morebitni drugi krog pa bo potekal 2. decembra 2018. Volitve bodo potekale v 212 občinah, za njihovo izvedbo skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

V tistih občinah, ki imajo organizirane ožje dele občin, bodo na lokalnih volitvah potekale tudi volitve v vaške, krajevne in četrtne skupnosti. Akt o razpisu volitev v svete ožjih delov občine se objavi v uradnem glasilu očine.

Roki za volilna opravila bodo začeli teči 3. septembra 2018.

Državna volilna komisija je na svoji 51. seji, ki je potekala 5. julija 2018, sprejela :

  1. Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov
  2. Navodilo občinskim volilnim komisijam za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev župana
  3. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

Druge koristne informacije:

  1. Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji

ZAKONODAJA V JAVNI OBRAVNAVI

Podajte svoje mnenje, pripombe in predloge na zakonodajo, ki je v:

1. javni obravnavi:

 

* * *

AKTUALNI JAVNI RAZPISI

Poglejte pri katerih trenutno aktualnih javnih razpisih so med upravičenci tudi občine:

* * *

VIRTUALNI ASISTENT ZA OBČINE IN DRUŠTVA

Na javnem razpisu za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-13 je bil sprejet projekt Asistent, v katerem sodeluje tudi ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE. Cilj projekta je vzpostavitev spletne storitve za brezplačno izdelavo in urejanje prilagojenega virtualnega asistenta, ki bo sposoben odgovarjanja na vprašanja uporabnikov v naravnem jeziku. Društva upokojencev in občine si bodo lahko storitev brezplačno namestile na svoje spletne strani ali ponudile v obliki aplikacije za pametne mobilne telefone.

Spremljajte tudi aktualne novice o razvoju in nadgradnji projekta:

http://dis.ijs.si/projekt-asistent/

VEČ O PROJEKTU

 

NOVICE

Ljubljana, 7. 12. 2018 - Vlada RS je na svoji 11. redni seji med drugim določila spremembe Odloka o...

Ljubljana, 5. 12. 2018 - Ministrstvo za okolje in prostor nas je obvestilo, da so zbrali...

Ljubljana, 3. 12. 2018 - V tokratni številki Kohezijskega e-kotička si lahko med drugim več...

Ljubljana, 30. 11. 2018 - Na Združenju občin Slovenije smo pripravili novo številko Mesečnega...

Ljubljana, 30. 11. 2018 - Vlada RS je na svoji 10. redni seji sprejela besedilo predloga Zakona o...

DOGODKI

Datum: december 11
Lokacija: GRAD SLOVENSKA BISTRICA

Spoštovani,  vsi se zavedamo pomembnosti varnosti posameznika in družbe v 21. stoletju. Eno...
Datum: december 11
Lokacija: Palača Smelt, pritličje

Združenje občin Slovenije vabi na seminar Portal javnih naročil - objava obvestil, odločitev o...
Datum: december 11
Lokacija: DRŽAVNI ZBOR RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Na dnevnem redu 7. nujne seje Odbora za finance bo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah...
Datum: december 13
Lokacija: DRŽAVNI ZBOR RS, ŠUBIČEVA 4, LJUBLJANA

Na dnevnem redu 17. izredne seje DZ RS bo: 1. Predlog ZIPRS1819-A, EPA 278-VIII2. Predlog Zakona o...
Pregled ostalih dogodkov