Prihajajoča izobraževanja

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, ki jih za vas pripravlja Združenje občin Slovenije. V kolikor vas katera od tematik pritegne, nikar ne obotavljajte in za podrobnejše informacije pišite na info(at)zdruzenjeobcin.si.

POMEMBNO OBVESTILO!
Spoštovani udeleženci seminarjev ZOS-a. Obveščamo vas, da bomo večino naših izobraževanj v nadaljevanju leta izvedli v spletni obliki v živo. Navodila in napotke boste prejeli na vaš elektronski naslov, prav tako bodo obvestila za posamezno izobraževanje dostopna na naši spletni strani. Trenutno se lahko udeležite sledečih SPLETNIH izobraževanj:

18.6.2021 - PRAVILA S PODROČJA DRŽAVNIH POMOČI

PRIJAVNICA

1.7.2021 - NAROČILA MALE VREDNOSTI IN EVIDENČNA NAROČILA TER POSTOPKI PRAVNEGA VARSTVA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

PRIJAVNICA

17.9.2021 - KULTURA SPLETNEGA KOMUNICIRANJA

PRIJAVNICA

 

 

 

 

 

 

 

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA

SPOŠTOVANE OBČINE ČLANICE!

Obveščamo vas, da je Združenje občin prejelo odločbo o skladnosti z zakonom predloženih vzorčnih notranjih pravil,

ki so potrjena s strani republike Slovenije skladno z ZVDAG.

Objava: http://reh.ars.gov.si/index.php?page=webInterface&idDefinition=4

Občine članice Združenja obveščamo, da lahko vzorčna notranja pravila prevzamejo brezplačno s posredovanjem sporočila na spletni naslov

info(at)zdruzenjeobcin.si ali info(at)virtuo.si,

kjer vam bodo pripravljavci posredovali gradivo in vse druge informacije, ki se vam bodo pojavile pri prevzemu.

* * *  

PROJEKT AS-IT-IC

Združenje občin je  uspešno sodelovalo na razpisu INTERREG SLOVENIJA-AVSTRIJA s projektom AS-IT-IC- Avstrijsko-Slovenski Inteligentni Turistično Informacijski Center. 

Z ostalimi partnerji se je delo na projektu pričelo s 1.7.2016. Projekt se je zaključil leta 2019. Partnerji bomo podpirali rezultate projekta še naslednjih pet let.

Cilj projekta je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistično informacijski center- mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi.

Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev. Več informacij o projektu AS-IT-IC lahko dobite na povezavi https://as-it-ic.ijs.si/sl ali nas pokličite.

Spletna stran in mobilne aplikacije, ki bodo omogočale: enostavno iskanje po turističnih informacijah, komunikacijo med turistom in ponudniki turističnih informacij v čezmejnem območju.

 

 

 *   *   *

AKTUALNI JAVNI RAZPISI, JAVNI POZIVI

Poglejte pri katerih trenutno aktualnih javnih razpisih, javnih pozivih in drugih obvestilih so med upravičenci tudi občine:

  1. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih NATURA 2000 (53SUB-EVPOL17)do objave zaključka
  2. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (61ONS17) do objave zaključka javnega poziva oz. do porabe sredstev
  3. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti (60LS17) do objave zaključka javnega poziva oz. do porabe sredstev
  4. Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike – 8. 9. 2021 
  5. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let - 2. 7. 2021, 30. 8. 2021
  6. Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 20. 9. 2021, 22. 12. 2021
  7. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije3. 6. 2021, 2. 9. 2021
  8. Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021 v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007 - 11. 6. 2021
  9. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021 - 11. 6. 2021
  10. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo - 2. 7. 2021, 16. 8. 2021
  11. Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje - krepitev človeških virov - 30. 9. 2021
  12. Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje - 30. 9. 2021
  13. Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)do porabe sredstev oz. do 31. 12. 2021
  14.   Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni potniški promet - do 31. 12. 2025

  * * *

  NOVICE

  Ljubljana, 14. 6. 2021 - Danes je na magistratu je potekala 5. seja Delovne skupine za lokalno...

  Ljubljana, 11. 6. 2021 – Vlada RS je na 81. redni seji izdala štiri odloke v zvezi z zajezitvijo...

  Ljubljana, 10. 6. 2021 - Združenje občin Slovenije je danes, v sodelovanju s Sektorjem za...

  Ljubljana, 4. 6. 2021 – Vlada RS je na 80. redni seji izdala novelo Odloka o začasni omejitvi...

  Ljubljana, 3. 6. 2021 - Vlada RS se je na 79. redni seznanila s tedenskim poročilom o realizaciji...

  DOGODKI

  Datum: junij 16
  Lokacija: SPLETNI DOGODEK

    Dogodek je brezplačen, prijavite se...
  Datum: junij 18
  Lokacija: SPLETNI SEMINAR ZOS

  Združenje občin vabi na spletni seminar PRAVILA S PODROČJA DRŽAVNIH POMOČI petek, 18. 6. 2021, ob...
  Datum: julij 01
  Lokacija: SPLETNI SEMINAR

  Združenje občin  vabi na združen spletni seminar NAROČILA MALE VREDNOSTI in EVIDENČNA NAROČILA...
  Datum: september 17
  Lokacija: SPLETNI SEMINAR ZOOM

  Združenje občin vabi na spletni seminar KULTURA SPLETNEGA KOMUNICIRANJA petek, 17. 9....
  Pregled ostalih dogodkov